Posiedzenie Sejmu w dniu 30 listopada 2016 r.

Porządek obrad: