Posiedzenie Sejmu w dniu 29 listopada 2016 r.

Porządek obrad: