Posiedzenie Sejmu w dniu 3 listopada 2016 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia