2 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017.