Posiedzenie Sejmu w dniu 21 października 2016 r.

Porządek obrad: