Posiedzenie Sejmu w dniu 20 października 2016 r.

Porządek obrad: