Posiedzenie Sejmu w dniu 19 października 2016 r.

Porządek obrad: