9 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.