Posiedzenie Sejmu w dniu 5 października 2016 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia