Posiedzenie Sejmu w dniu 23 września 2016 r.

Porządek obrad: