Posiedzenie Sejmu w dniu 22 września 2016 r.

Porządek obrad: