Posiedzenie Sejmu w dniu 13 września 2016 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia