13 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.