Posiedzenie Sejmu nr 24

Punkty porządku dziennego