Posiedzenie Sejmu w dniu 22 lipca 2016 r.

Porządek obrad: