Posiedzenie Sejmu w dniu 21 lipca 2016 r.

Porządek obrad: