Posiedzenie Sejmu w dniu 20 lipca 2016 r.

Porządek obrad: