Posiedzenie Sejmu w dniu 19 lipca 2016 r.

Porządek obrad: