2 Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o: - obywatelskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, - poselskim projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.