1 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.