Posiedzenie Sejmu w dniu 7 lipca 2016 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia