Posiedzenie Sejmu w dniu 6 lipca 2016 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia