Posiedzenie Sejmu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Porządek obrad: