Posiedzenie Sejmu w dniu 21 czerwca 2016 r.

Porządek obrad: