19 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.