Posiedzenie Sejmu w dniu 10 czerwca 2016 r.

Porządek obrad: