Posiedzenie Sejmu w dniu 9 czerwca 2016 r.

Porządek obrad: