Posiedzenie Sejmu w dniu 8 czerwca 2016 r.

Porządek obrad: