Posiedzenie Sejmu nr 20

Punkty porządku dziennego