Posiedzenie Sejmu w dniu 25 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia