Posiedzenie Sejmu w dniu 20 maja 2016 r.

Porządek obrad: