Posiedzenie Sejmu w dniu 18 maja 2016 r.

Porządek obrad: