Posiedzenie Sejmu w dniu 12 maja 2016 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia