Posiedzenie Sejmu w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Porządek obrad: