Posiedzenie Sejmu w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Porządek obrad: