Posiedzenie Sejmu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Porządek obrad: