Posiedzenie Sejmu nr 14

Punkty porządku dziennego