8 Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskich projektach uchwał w sprawie: - polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej Polski.