Posiedzenie Sejmu w dniu 25 lutego 2016 r.

Porządek obrad: