2 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.