Posiedzenie Sejmu w dniu 11 lutego 2016 r.

Porządek obrad: