4 Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku.