Debata nr 11 w dniu 29 stycznia 2016 r.

Przebieg debaty: