Posiedzenia Sejmu mają na celu prowadzenie dyskusji i głosowań na temat projektów. Terminy posiedzeń ustala Prezydium Sejmu lub określone są uchwałą Sejmu. Odbywają się w tzw. tygodniach posiedzeń, pomiędzy którymi posłowie i posłanki wykonują obowiązki poselskie w swoich okręgach wyborczych. W razie potrzeby jednak posiedzenie można zwołać w każdej chwili. Posiada ono ustalony przez Marszałka Sejmu porządek dzienny, czyli listę spraw, którymi Sejm ma się zająć w danym dniu. Posiedzenie trwa dopóty, dopóki porządek dzienny nie zostanie wyczerpany, nawet do późnych godzin nocnych.