Posłowie i posłanki są członkami i członkiniami Sejmu Rzeczypospolitej. Prawo do kandydowania na to stanowisko ma każdy obywatel i obywatelka powyżej 21 roku życia posiadający/a czynne prawo wyborcze. Posłowie w Polsce chronieni są immunitetem od dnia ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych do momentu wygaśnięcia mandatu, który najczęściej wiąże się z zakończeniem kadencji Sejmu. Mogą pozostać niezrzeszeni lub należeć do wybranego klubu poselskiego i wypowiadać się w jego imieniu.

B

C

G

K

M

P

S

W