Sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

  • Wydano 12 maja 2016 r.