Sprawozdanie komisji z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

  • Wydano 7 grudnia 2017 r.