Sprawozdanie komisji w sprawie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela

  • Wydano 26 września 2017 r.