Sprawozdanie komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci

  • Wydano 11 stycznia 2017 r.