Sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o ststusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

  • Wydano 13 grudnia 2016 r.